Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

lubimylatac
Pytasz mnie czy jest coś czego w tobie nie lubię. Tak, myślę, że znalazłoby się parę rzeczy za którymi nie przepadam. Czasami coś mnie w tobie irytuje. W skrajnych przypadkach zdarza się, że potrafisz doprowadzić mnie do szaleństwa jak mało kto. Ale jeśli zapytasz czy chciałabym coś w tobie zmienić, to odpowiem, że nie. Nie dlatego, że uważam, że jesteś idealny, ale dlatego, że uważam, że jesteś wyjątkowo idealny dla mnie. Widzę przecież twoje wady. Tak jak i ty widzisz moje. Absurdem byłoby udawać, że jesteśmy perfekcyjni. Ale te wszystkie drobnostki, te wszystkie wybuchy emocji między nami - uczą mnie nowych rzeczy. Doświadczam ciebie wszystkimi zmysłami. Chcę cię doświadczać najmocniej jak potrafię. Dbaj o siebie, o mnie, o nasze uczucia, ale nigdy się nie zmieniaj. Jesteś moim dopełnieniem. Nawet jeśli czegoś w tobie nie lubię, to i tak cię całkowicie akceptuję. A całkowicie cię akceptuję dlatego, że w pełni cię kocham.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viakejtowa kejtowa

September 15 2018

lubimylatac
Nagle uświadamiam sobie, co oznacza starzenie się. Znaczy, że wszyscy, których kochaliśmy w młodości, stają się już tylko fotografiami na ścianie, słowami opowieści, wspomnieniem w sercu. 
— Cynthia Swanson
lubimylatac

January 18 2018

lubimylatac
- Nie wiem jak mam cie zapomnieć.
- Zwyczajnie. Tak jak zapomina się o innych.
- Wiem jak się zapomina o innych, ale wciąż nie wiem jak się zapomina o Tobie. 
Reposted byovenor ovenor

November 26 2017

lubimylatac
6884 b7ca 500
Reposted fromeazyi eazyi viasurrealistyczna surrealistyczna

November 12 2017

lubimylatac
3424 275d 500
Reposted from0 0 viasurrealistyczna surrealistyczna
lubimylatac
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaorchila orchila

October 18 2017

lubimylatac

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viamysweetnewyork mysweetnewyork

March 30 2017

lubimylatac
Nie będzie drugich szans, nie będzie drugich nas.
— Grzegorz Hyży - O Pani!
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lubimylatac
Precz z moich oczu!... posłucham od razu, Precz z mego serca!... i serce posłucha, Precz z mej pamięci!... nie - tego rozkazu Moja i twoja pamięć nie posłucha.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lubimylatac
Pozwoli pan, że coś mu powiem: większość ludzi przechodzi przez życie, nie zdając sobie sprawy nawet z piątej części tego, do czego są zdolni. Mają małe myśli, robią małe rzeczy i mieszkają w małych domach. Są mali, mimo że mogliby być wielcy.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 13 2017

lubimylatac

March 10 2017

lubimylatac
lubimylatac
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna vianiebieskieoczy niebieskieoczy

March 02 2017

lubimylatac

February 24 2017

1045 93b8 500

Long Lake, Yellowknife, Canada | by Dave Brosha

lubimylatac
Reposted fromtwice twice viawarkocz warkocz
9803 1fac 500
Reposted fromsofincha sofincha viawarkocz warkocz
lubimylatac
7751 a13b
are you with me
Reposted fromdrugs drugs viawarkocz warkocz
lubimylatac
4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl